Skip to main content

Sinds het voorjaar werkt Mark van der Heide Urban Design aan een stedenbouwkundige visie voor de oude ijsbaan e.o. in Hattem. In dit gebied worden zowel een woonzorgzone als een integraal kindcentrum ontwikkeld. Na een viertal participatiebijeenkomsten is een stedenbouwkundige visie opgesteld. De visie is vandaag akkoord bevonden door het college en zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad! De prachtige collage is van de hand van Arjan Karssen