Beschrijving

Het project Texel Spa Resort is een visie op de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van een locatie aan de Pelikaanweg in de Koog, Texel. De locatie heeft door haar ligging de potentie om uit te groeien tot een attractief deel van het recreatielandschap aan deze zijde van het eiland. Het voorstel omvat een landschap waarin bos, grasland en water elkaar afwisselen, geïnspireerd op de omgeving. Het spa complex, bestaande uit een vijfsterrenhotel, ‘cosmedisch’ centrum en kleinschalige spa voorzieningen, vormt de spil van het ontwerp. Daarnaast voorziet de ontwikkeling in negentig lodges rondom het thema verblijven in het landschap. De lodges zijn gesitueerd in het bos, op de bosrand of in de vorm van een hof in de open weide. De relatie met het (natuur) landschap wordt versterkt door het ontbreken van erfafscheidingen. Voor de ontwikkeling als geheel geldt duurzaamheid als leidend principe. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de toepassing van vegetatiedaken. De visie heeft als doel de bewoners en politiek op Texel te overtuigen van de toegevoegde waarde van de ontwikkeling voor het eiland als geheel.

Opdrachtgever

Texel spa resort

Ontwerp

HOSPER

Partners

Mulderblauw architecten

Periode

2011