Oude Tempel is een landgoed van 24 hectare aan de rand van het dorp Soesterberg. Het noordelijke deel vormt de tuin van het landhuis en is ingericht in Engelse stijl. Het zuidelijke deel – de plantage – wordt gekenmerkt door een orthogonaal stelsel van monumentale beukenlanen. Voor dit deel is in opdracht van de huidige eigenaar en de gemeente Soest een visie en aansluitend een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. In samenwerking met Bureau Buhrs is een positionering geformuleerd, van waaruit gericht ontworpen is aan de inrichting. De monumentale beukenlanen vormen het decor voor een prachtige nieuwe woonomgeving. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van Landgoed Oude Tempel. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het benutten van gebiedseigen condities en natuurlijke processen, het verduurzamen van regenwaterbeheer en de drinkwaterketen, het inzetten op een slimme en betrouwbare duurzame energievoorziening en het stimuleren van duurzame bouwmethodes.

Opdrachtgever

Gemeente Soest

Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland

Ontwerp

HOSPER

Partners

Heren5
GIDZ
Bureau Buhrs

Periode

2011-2014