Beschrijving

Het landschap bij Nieuwkoop, met sloten, plassen, riet en bomen is van een grote schoonheid. Het Meijepark en de Zuidhoek bevinden zich op een aantal legakkers rondom het Meijepad in het verveningsgebied de Nieuwkoopse Plassen. Omdat de locatie vervuild is, als gevolg van het vroegere gebruik als vuilstortplaats, wordt met behulp van woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling voorzien in een duurzame inrichting. De inzet van het plan is te wonen en recreƫren in het landschap. Door de eilanden van de Zuidhoek te voorzien van een meanderende route ontstaat een gevarieerde, kleinschalige verkaveling. De diagonale doorzichten en wandelpaden leggen de relatie met de natuur in de omgeving. Het Meijepark en de groene koppen van Zuidhoek zijn de plekken waar Nieuwkopers en andere bezoekers van de plassen kunnen genieten. In aanvulling op de bestaande waterstructuur is een waterplein gemaakt, waardoor ruimte ontstaat in het hart van het plan en een vergezicht ontstaat op de diepte van de plas. De koppen zijn voorzien van zwem-steigers en dragen daarmee bij aan het publieke karakter van het gebied. Een horecavoorziening zorgt voor levendigheid en maakt van het gebied een recreatieve bestemming. In aanvulling op het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Gestreefd wordt naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling. De stedenbouwkundige opzet is zo gekozen dat sprake is van variatie tussen de woningen die naast elkaar liggen. In samenwerking met de architecten van FARO is gezocht naar een architectonische taal die bijdraagt aan de samenhang en kwaliteit. Centraal staan de begrippen vakantiegevoel, dorpse uitstraling, natuur en duurzaamheid.

Opdrachtgever

Gemeente Nieuwkoop

Ontwerp

HOSPER

Partners

Planmaat
GIDZ
FARO architectuur/research
ERA De Koning Makelaardij
Vink Bouw
KAW

Periode

2009-2011