Beschrijving

Broekhorn is een locatie aan de westzijde van de plaats Heerhugowaard, tussen de N242 en de ringvaart van de polder de Heerhugowaard, het kanaal Omval Kolhorn. Op deze plek worden om en nabij 550 woningen gerealiseerd. Het plan is opgesteld uit een aantal deelgebieden, die elk een eigen karakter en positie hebben. Het noordelijke deelgebied voorziet in een compacte woonbuurt rondom een nieuw aangelegde passantenhaven. In het zuidelijke deel is voorzien in een aantal windsingels, waarbinnen particulieren een eigen woning kunnen realiseren op een kavel naar keus. Onderdeel van het project is de verbetering van de doorstroming van de N242, door de aanleg van fietstunnels en extra opstelstroken. Door voldoende afstand tot de wegen te bewaren is het mogelijk geworden om af te zien van geluidwerende maatregelen en de buurtjes te situeren in het groen.

Opdrachtgever

Gemeente Heerhugowaard

Provincie Noord-Holland

Bouwfonds (BPD)

Ontwerp

Palmbout

Mark van der Heide, Architecture & planning

HOSPER

Partners

Grontmij

Periode

2005-2013