Jong en oud in beweging

Ten noorden van het centrum van Hattem zal de komende jaren de ontwikkeling van de Woonzorgzone vorm krijgen. Naast verschillende vormen van zorg en wonen voor ouderen is in het plan voorzien in een integraal kind centrum. Mark van der Heide Urban Design kreeg de opdracht een visie en aansluitend een stedenbouwkundig ontwerp te maken hiervoor. Uitgangspunt is een robuust raamwerk van groen, waarbinnen de gebouwen vorm kunnen krijgen. Omdat het de meest kwetsbare groepen uit onze samenleving ligt het primaat op langzaam verkeer. Het hart van het plan wordt gevormd door de bewegingsboulevard, die tijdens venstertijden dienst doet als kiss & ride voor de scholen en de rest van de tijd de onspannings- en ontmoetingsplek is voor jong en oud.

Opdrachtgever

Gemeente Hattem

Urban Design, landschap en planbegeleiding

Mark van der Heide Urban Design

ism

MXT landschappen

OBB

bureau BOW

Fu-Factory

Architectuur

Onix

Periode

2019- heden