Beschrijving

Haastrecht is een fraai stadje onder de rook van Gouda. Om ook in de toekomst een aantrekkelijke plaats te zijn voor bezoekers en bewoners is een visie geformuleerd op de ontwikkeling van de centrum. Een aanleiding daarvoor was de voorgenomen verplaatsing van de supermarkt naar de rand van het centrum. De visie heeft de vorm gekregen van elf concrete ingrepen in de openbare ruimte, de gebouwde omgeving en de programmering.

Opdrachtgever

Gemeente Vlist (nu: Krimpenerwaard)

Ontwerp

HOSPER

Partners

Bureau Buhrs

Periode

2014