Leefkade en woonstraat

De Harmenjansweg en omgeving vormen de sluitsteen van het project Scheepmakerskwartier. In nauwe samenspraak met de buurt, de fietsersbond en de bomenwachters is een inrichtingsplan opgesteld voor de Harmenjansweg en de straat en kade rondom de Scheepmaker. Met de herinrichting van de Harmenjansweg wordt invulling gegeven aan de wens om van deze route een fietsstraat te maken. Tegelijkertijd is een groener beeld ontstaan door de introductie van bomen aan weerszijden van de straat. In de materialisering is met de inzet van gebakken klinkers aansluiting gezocht bij het karakter van het centrum.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Wibaut

Urban Design, landschap en planbegeleiding

Mark van der Heide Urban Design

ism

Bureau Arjan Karssen

Fu-Factory

Architectuur

Van Ommeren architecten

Periode

2015- 2017