Beschrijving

De firma Maes, een Gents bouw- en ontwikkelingsbedrijf, is sinds lange tijd gevestigd aan de Schelde, net ten zuiden van het centrum. Met de verhuizing van de productie naar elders is het eigen terrein beschikbaar voor herontwikkeling. HOSER en Buhrs ontwikkelden hiervoor een visie. Een succesvolle transformatie van het gebied vraagt om een sterke identiteit en een wervend concept. Gebaseerd op de kennisintensieve bedrijvigheid en de ligging nabij het centrum is er gekozen om het gebied te positioneren als ‘The Green Spot’, een innovatie- en onderzoekspark met een mix van bedrijven uit de sectoren lifescience, milieutechnologie, voeding en lifestyle. Een bestaande loods in het hart van het plangebied wordt getransformeerd in een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw en vormt de spil van het plan. In The Green House krijgt de synergie tussen de verschillende gebruikers van het gebied fysiek vorm door middel van een gemeenschappelijke tentoonstellingsruimte en kantine. In een uitsparing in het volume is een multifunctioneel plein bedacht dat geschikt is voor verschillende sporten en (bedrijfs)activiteiten. De maatvoering van het stedenbouwkundig plan is zo gekozen dat al naar gelang de vraag vanuit de markt, gekozen kan worden voor verschillende soorten gebouw- en verhuurconcepten. Hoogteaccenten, de zogenaamde ‘lantaarns’, worden ingezet om de stedenbouwkundige ruimte te geleiden. De gebouwen bevinden zich op een vrije vloer van stelconplaten die flexibel kan worden ingericht en gebruikt. Bomen, meubilair en andere inrichtingselementen zorgen voor een herbergzame omgeving, afgestemd op de eisen en wensen van de toekomstige gebruikers. Een stelsel van rietvijvers naar de oever van de Schelde vormt een verbijzondering in de continue vloer. De vijvers dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor de buffering en afvoer van regenwater, afkomstig uit de openbare ruimte.

Opdrachtgever

Alides Projects NV

Ontwerp

HOSPER

Partners

Bureau Buhrs

Periode

2014