Een frisse start voor de na-oorlogse buurt

De Kuenenpleinbuurt werd grotendeels in de jaren ’50 gebouwd. Veel woningen zijn technisch verouderd, voldoen niet aan eisen van deze tijd en vragen om forse investeringen. In opdracht van Pre wonen, die het grootste deel van de sociale voorraad bezit, is samen met Faro Architecten een gebiedsvisie ontwikkeld. De gebiedsvisie beschrijft een toekomst waarin meer diversiteit ontstaat. De visie voorziet in het renoveren van bestaande woningen, maar ook in het deels slopen en toevoegen van verschillende woonvormen. Voor het Kuenenplein is ingezet op een nadrukkelijker rol als centrale ontmoetingsplek.

Opdrachtgever

Pré wonen

Stedenbouwkundig plan

Mark van der Heide Urban Design

ism

Faro architecten

Fu-Factory

Architectuur

Faro architecten

Periode

2019