Beschrijving

Badhoevedorp staat voor een bijzondere ruimtelijke opgave. Met het verleggen van de A9 ontstaan kansen voor het herstellen van de relatie tussen de beide helften die gaandeweg zijn ontstaan. Voor het centrum kan het vrijgekomen tracé een bijdrage leveren aan een tweede ambitie – het creëren van een waarachtig dorpshart. Mark van der Heide Urban Design heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld die als basis heeft gediend voor het masterplan.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Ontwerp

Mark van der Heide Urban Design

Fu Factory

Periode

2016 – 2017