Skip to main content
Category

start

Stedenbouwkundige visie oude ijsbaan e.o. Hattem

By start

Sinds het voorjaar werkt Mark van der Heide Urban Design aan een stedenbouwkundige visie voor de oude ijsbaan e.o. in Hattem. In dit gebied worden zowel een woonzorgzone als een integraal kindcentrum ontwikkeld. Na een viertal participatiebijeenkomsten is een stedenbouwkundige visie opgesteld. De visie is vandaag akkoord bevonden door het college en zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad! De prachtige collage is van de hand van Arjan Karssen

Ontwikkelzone Haarlem Spaarndamseweg

By start

De gemeente Haarlem is op zoek naar ruimte voor verdichting. Daarvoor zijn acht ontwikkelzones aangewezen. Voor de ontwikkelzone Haarlem Spaarndamseweg is een ontwikkelvisie verschenen. Onderdeel van deze visie is een vestiging van het jongerenconcept 1828, waaraan wij werken met Van Ommeren architecten. Het gebouw staat op een prachtige plek aan het Spaarne. De prachtige illustratie is van de hand van Arjan Karssen

Bedacht met de buren online!

By start

Mark van der Heide Urban Design ontwikkelde samen met Bureau Arjan Karssen de methode Bedacht met de buren. Bedacht met de buren stelt bewoners en belanghebbenden centraal in het ontwerpproces. Onder begeleiding van professionals doorlopen zij in een ontwerpgroep stapsgewijs het traject van initiatief tot uitvoering. Made in Haarlem en FBI design hielpen ons met het ontwerp van de website. Het resultaat is  te bewonderen op: www.bedachtmetdeburen.nl

Eerste ontwerpgroep Middenweg Centrumwaard

By start

Op 15 juni kwam de ontwerpgroep Middenweg Centrumwaard voor de eerste keer bij elkaar. Inwoners, ondernemers, maar ook de Fietsersbond, de Tour de Waard en Connexxion schoven aan om mee te denken over het eerste schetsontwerp voor de toekomstige inrichting van de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard.

Kennismakingsbijeenkomst Haarlem Tjaden

By start

Maandag 8 mei jl. was er een kennismakingsbijeenkomst over het project Zuid Schalkwijkerweg 58. Wibaut en AIVM gaven een eerste presentatie van de plannen voor het voormalige Tjadenterrein. Buurtbewoners en geïnteresseerden konden kennismaken met de ontwikkelaars en het projectteam. Er is uitleg gegeven over de locatie, de randvoorwaarden die bepalend zijn voor het plan en toonden de eerste schetsen van het ontwerp.

Ontwikkelingskader Badhoevedorp Centrum

By start No Comments

De gemeente Haarlemmermeer heeft Mark van der Heide Urban Design gevraagd een ontwikkelingskader op te stellen voor de herontwikkeling van het centrum van Badhoevedorp. Het ontwikkelingskader schetst de stedenbouwkundige voorwaarden voor herontwikkeling maar biedt ook ook inzicht in de kansen en kwaliteiten die in het verschiet liggen wanneer de A9 is verplaatst.

 

Herinrichting Middenweg

By start No Comments

Bureau Buhrs heeft Mark van der Heide Urban Design gevraagd als ontwerper op te treden in de opgave voor de herinrichting van de Middenweg in Heerhugowaard. De herinrichting vindt plaats in opdracht van de gemeente Heerhugowaard en betreft de Middenweg ter hoogte van het winkelcentrum Centrumwaard. Door middel van een participatieproces zal de buurt actief betrokken worden bij het ontwerp. Voor dit project wordt Mark van der Heide Urban Design bijgestaan door Bureau Arjan Karssen en FU-Factory

 

Herinrichting Harmenjansweg

By start No Comments

De gemeente Haarlem heeft Mark van der Heide Urban Design gevraagd een ontwerp te maken voor de herinrichting van de Harmenjansweg in Haarlem. De herinrichting vormt de laatste stap in de ontwikkeling van het project Scheepmakerskwartier. Door middel van een participatieproces zal de buurt actief betrokken worden bij het ontwerp. Voor dit project wordt Mark van der Heide Urban Design bijgestaan door Bureau Arjan Karssen en FU-Factory.