Skip to main content

Mark van der Heide Urban Design ontwikkelde samen met Bureau Arjan Karssen de methode Bedacht met de buren. Bedacht met de buren stelt bewoners en belanghebbenden centraal in het ontwerpproces. Onder begeleiding van professionals doorlopen zij in een ontwerpgroep stapsgewijs het traject van initiatief tot uitvoering. Made in Haarlem en FBI design hielpen ons met het ontwerp van de website. Het resultaat is  te bewonderen op: www.bedachtmetdeburen.nl