Beschrijving

De Harmenjansweg vormt de sluitsteen van het project Scheepmakerskwartier, een ontwikkeling waar de Scheepmaker ook deel van uit maakt. In nauwe samenspraak met de buurt, de fietsersbond en de bomenwachters is een inrichtingsplan opgesteld. Met de herinrichting wordt invulling gegeven aan de wens om van deze route een fietsstraat te maken. Tegelijkertijd is een groener beeld ontstaan door de introductie van bomen aan weerszijden van de straat. In de materialisering is met de inzet van gebakken klinkers aansluiting gezocht bij het karakter van het centrum.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Ontwerp

Mark van der Heide Urban Design

Bureau Arjan Karssen

Fu Factory

Architectuur

Van Ommeren architecten

Periode

2015- 2017